Home page

Waar
gaat dit van uit?

Toen onze contactgegevens nog op de site stonden, kregen we veel vragen van lezers te verwerken. Niet alleen inhoudelijke, maar ook vragen als: "Van welke kerk zijn jullie? Waar hebben jullie gestudeerd? Waar gaat dit van uit? Wie zijn jullie?"

We zijn Cees en Anneke Noordzij, geboren in 1937 en 1938, kinderen van God, gedoopt met de heilige Geest, volgelingen van de Heer Jezus. Hij leert ons 'Babel' en 'Egypte' in onszelf en daarbuiten te herkennen en er uit te trekken om het 'koninkrijk van God' binnen te gaan (vgl. Ps.121:8). In dat 'land' ligt ons erfdeel. We zijn dus van de Gemeente daar, in geest en waarheid.

Nu een vraag aan u. Zei de Heer wel eens van welke synagoge Hij was? Of bij welke rabbijnen Hij in de leer was geweest? (Joh.9:29). Nee dus. Hij zei, dat Hij had geleerd van de Vader (vergelijk Jes.50:4 met Luc.2:49 en Joh.8:28b). "Ik kan niets doen van Mijzelf, want Ik moet het eerst de Vader zien doen. En wat Hij doet, dat doe Ik" (naar Joh.5:19).

Toen Petrus eens met zekerheid stelde, dat Jezus van Nazareth de Messias was, de Zoon van de levende God, zei de Heer tegen hem: "Dat heeft Mijn Vader in de hemel je geopenbaard, Petrus. Dat heb je van Hem gehoord. En daarop ga Ik Mijn Gemeente bouwen", op het horen van de Vader, op goddelijke openbaring (Mat.16:16-18).

Daarom zegt Hij tegen iedereen die Zijn discipel (=leerling) wil zijn: "Kom onder Mijn juk om van Mij te leren" (Mat.11:29). "Laat Mijn Geest je alles leren" (vgl. Joh.14:26). "Leer van Mij".

Dat principe maakt Hij ook duidelijk in de gelijkenis van Johannes 10. Daar zegt Hij, dat Zijn kudde bestaat uit schapen die horen naar Zijn stem (Joh.10:3 en 16). Die volgen Hem gehoorzaam de "benauwde schaapskooi" uit (v.4). Die brengt Hij in de vrije ruimte van "grazige weiden" waar het levende Woord kan stromen (Joh.1:4, 10:10). Het is dat Woord, dat ook leert te onderscheiden, waar iets van uitgaat (vgl Joh.7:16-17, Heb.4:12).

Wat u op deze site leest, is een bescheiden neerslag van wat ons in de loop der jaren is toevertrouwd en is zo sober mogelijk gehouden. Het gaat ons niet om een flitsende presentatie ervan, of om onszelf, de schrijvers. Ook niet om een groep, een kerk of een geestelijke stroming. Het gaat ons om de boodschap van het komen van het Koninkrijk der hemelen in de mens op aarde (Mat.6:10 e.v.). En om de waarheid dat de Zoon van God alle dingen nieuw zal maken en met de zonen Gods de ganse schepping zal bevrijden tot eer van God, de Vader (Op.21:5, Rom.8:19-21).