Afbeelding kandelaar

Welkom op

"Verborgen Manna",

waarop de bijbel consequent wordt toegepast op de waarachtige, geestelijke realiteiten van God en Zijn Koninkrijk.

Het gaat ons niet alleen om Israëls geschiedenis, wetten en riten en de daaruit voortvloeiende christelijke tradities.

We hebben vooral gezocht naar betekenis en inhoud. Als u die vindt, naar Gods Geest blijft luisteren en het Lam blijft volgen waarheen Hij ook gaat, ontvangt u verborgen manna als een steeds rijkere schat in uw binnenste, een schat van hemelse realiteit voor hier en nu.

Vanaf 1969 tot het opzetten van deze website zijn bijbelstudies als deze op grote schaal in brochurevorm verspreid. Ze werden niet verkocht. Voor de boodschap van het Koninkrijk der hemelen geldt: "Om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet" (Mat.10:8). De Heer heeft altijd voorzien op Zijn wijze.

De nu volgende studies gaan over
het leren denken in geest en waarheid,

het plan van God,

onze uitgang en onze ingang,

de komst van het Koninkrijk van God,

de komst van de Heer toen, nu en in de eindtijd,

en over de voleinding van dit alles in het boek Openbaring.

Waarachtig leven is in de Zoon. Hij is het levende Woord.
Wie van Hem leert, weet hoe hij het Lam moet volgen en hoe hij de Vader dienen kan in geest en in waarheid.

Hij gaat dan de smalle weg ten leven, een weg waarop men zich vaak heel eenzaam kan voelen en niet begrepen door medegelovigen.
In het bijzonder voor hem of haar willen we een kleine hulp zijn, ter bemoediging en bevestiging.